jquery qq在線客服右側漂浮的在線QQ客服代碼119 474 159特效描述:jqueryqq在線客服 右側漂浮 在線QQ客服,右側漂浮的QQ客服代碼

代碼結構

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>

3. HTML代碼

<div style="height:1000px;"></div>
<div id="for_kefu_block">
	<div class="kefu_box kefu_block">
		<div class="kefu_title"><a class="kefu_close" href="javascript:void(0)"><img src="images/kf_top.png" width="183" height="31"></a></div>
		<div class="kefu_con">
			<div class="kefu_tel"></div>
			<div class="kefu1">
				<div class="kefu_con_title">
					<ul class="jszcfwul clearfix">
						<li class="kefu_con_title_li1"><img src="images/kf_line2.png" width="14" height="14"></li>
						<li class="kefu_con_title_li2">開店服務</li>
					</ul>
				</div>
				<div class="kefu_con_con1">
					<ul class="clearfix">
						<li class="neititle"><div class="uline">開店顧問</div></li>
						<li><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=123456780&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:12345678:51" alt="點擊這里給我發消息" title="點擊這里給我發消息"></a></li>
						<li><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=123456780&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:12345678:51" alt="點擊這里給我發消息" title="點擊這里給我發消息"></a></li>
						<li><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=123456780&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:12345678:51" alt="點擊這里給我發消息" title="點擊這里給我發消息"></a></li>
						<li><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=123456780&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:12345678:51" alt="點擊這里給我發消息" title="點擊這里給我發消息"></a></li>
						<li class="neititle"><div class="uline">企業定制</div></li>
						<li><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=123456780&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:12345678:51" alt="點擊這里給我發消息" title="點擊這里給我發消息"></a></li>
					</ul>
				</div>
			</div>
			<div class="kefu5">
				<div class="kefu_con_title">
					<ul class="clearfix">
						<li class="kefu_con_title_li1"><img src="images/kf_line2.png" width="14" height="14"></li>
						<li class="kefu_con_title_li2">技術支持</li>
					</ul>
				</div>
				<div class="kefu_con_con">
					<ul class="clearfix">
						<li><a href="tencent://message/?uin=821821069&amp;Site=咨詢&amp;Menu=yes" target="blank" title="售后1" rel="nofollow"><img src="images/QQ1.png" width="34" height="34"><span>售后1</span></a></li>
						<li><a href="tencent://message/?uin=821852069&amp;Site=咨詢&amp;Menu=yes" target="blank" title="售后2" rel="nofollow"><img src="images/QQ1.png" width="34" height="34"><span>售后2</span></a></li>
						<li><a href="tencent://message/?uin=821821069&amp;Site=咨詢&amp;Menu=yes" target="blank" title="售后3" rel="nofollow"><img src="images/QQ1.png" width="34" height="34"><span>售后3</span></a></li>
					</ul>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="kefu_tt"><a href="#"><img src="images/kf_foot.png" /></a></div>
	</div>
	<div class="kefu_flag"><img src="images/kefu_flag.gif" /></div>
</div>
<script language="javascript">
$(document).ready(function(){
	$(".kefu_close").click(function(){
		$(".kefu_block").hide();
		$(".kefu_flag").show();
	})
	$(".kefu_flag").click(function(){
		$(this).hide();
		$(".kefu_block").show();
	})
});
</script>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: flash導航菜單 flash導航條 flash導航 flash菜單 flash下拉菜單 flash下拉導航菜單 h5動畫導航 h5動畫菜單 html5動畫導航 html5動畫菜單 收縮菜單 收縮導航 右鍵菜單 導航切換 菜單切換 浮動菜單 浮動導航 滑動導航菜單 滑動導航 滑動菜單 滾動導航菜單 滾動菜單 滾動導航 浮動 懸浮 懸浮層 懸浮框 浮動層 浮動框 浮動插件 懸浮插件 收縮展開 展開收縮 收縮 展開 浮動提示框 在線客服 導航菜單 導航條 菜單欄 導航欄 分類導航 響應式導航條 響應式導航 浮動菜單 浮動導航 收縮菜單 收縮導航 qq在線客服 qq客服 在線客服插件 側邊菜單 側邊導航
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

湖北30选5开奖结果走势图表