jQuery響應式導航菜單簡單的響應式布局導航菜單代碼124 494 165特效描述:響應式導航 響應式布局 導航菜單,jquery導航菜單插件制作響應式布局網站導航菜單效果,自適應網站導航菜單代碼

代碼結構

1. 引入CSS

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.cbFlyout.js"></script>

3. HTML代碼

<div id="left-flyout-nav" class="layout-left-flyout visible-sm"></div>
<div class="layout-right-content">
	<header class="the-header">
		<div class="navbar container">
			<!-- Trigger -->
			<a class="btn-navbar btn-navbar-navtoggle btn-flyout-trigger" href="javascript:;">
				<span class="icon-bar btn-flyout-trigger"></span>
				<span class="icon-bar btn-flyout-trigger"></span>
				<span class="icon-bar btn-flyout-trigger"></span>
			</a>
			<!-- Structure -->
			<nav class="the-nav nav-collapse clearfix">
				<ul class="nav nav-pill pull-left">
					<li class="dropdown">
						<a href="javascript:void(0);">響應式菜單 <b class="caret"></b></a>
						<ul class="subnav">
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">第九站長一</a></li>
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">第九站長二</a></li>
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">第九站長三</a></li>
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">第九站長四</a></li>
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">第九站長五</a></li>
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">第九站長六</a></li>
						</ul>
					</li>
					<li class="dropdown">
						<a href="javascript:void(0);">JS代碼  <b class="caret"></b></a>
						<ul class="subnav">
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">圖片代碼</a></li>
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">相冊代碼</a></li>
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">QQ客服代碼</a></li>
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">時間日期代碼</a></li>
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">瀑布流代碼</a></li>
						</ul>
					</li>
					<li class="dropdown">
						<a href="javascript:void(0);">圖片素材  <b class="caret"></b></a>
						<ul class="subnav">
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">風景圖片</a></li>
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">美女圖片</a></li>
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">人物圖片</a></li>
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">動物圖片</a></li>
						</ul>
					</li>
					<li class="dropdown">
						<a href="javascript:void(0);">PSD素材  <b class="caret"></b></a>
						<ul class="subnav">
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">節日節氣</a></li>
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">網頁模板</a></li>
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">網頁元素</a></li>
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">掛歷PSD素材</a></li>
							<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">免費素材網</a></li>
						</ul>
					</li>
				</ul>
				<ul class="nav nav-pill pull-right">
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">聯系我們</a></li>
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">關于我們</a></li>
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">發展歷程</a></li>
				</ul>
			</nav>
		</div>
	</header>
</div>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	$('.the-nav').cbFlyout();
});
</script>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: 滾動切換 滾動條切換 滑動選項卡 滑動切換 選項卡切換 選項卡 切換 tab切換 頁面切換 選項卡插件 切換插件 滑動手風琴 導航切換 菜單切換
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

湖北30选5开奖结果走势图表