jQuery巧克力色二級滑動下拉導航菜單代碼77 304 102特效描述:二級導航 滑動下拉導航,jQuery巧克力色二級導航

代碼結構

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.js"></script>

3. HTML代碼

<div id="menu">
	<ul id="nav">
	<li class="mainlevel"><span class="note">Chocolate Bar</span></li> 
	<li class="mainlevel">
		<a href="#">browsers</a>
		<ul class="sub_nav_01">
			<span class="Triangle_con"></span>
			<li><a href="#">firefox</a></li>
			<li><a href="#">chrome</a></li>
			<li><a href="#">opera</a></li>
			<li><a href="#">IE</a></li>
			<li><a href="#">Netscape</a></li>
		</ul>
	</li>
	<li class="mainlevel">
		<a href="#">html</a>
		<ul class="sub_nav_01">
			<span class="Triangle_con"></span>
			<li><a href="#">html</a></li>
			<li><a href="#">xhtml</a></li>
			<li><a href="#">html5</a></li>
			<li><a href="#">css</a></li>
			<li><a href="#">TCP/IP</a></li>
		</ul>
	</li> 
	<li class="mainlevel">
		<a href="#">xml</a>
		<ul class="sub_nav_01">
			<span class="Triangle_con"></span>
			<li><a href="#">XSL</a></li>
			<li><a href="#">XSLT</a></li>
			<li><a href="#">XSL-FO</a></li>
			<li><a href="#">XPath</a></li>
			<li><a href="#">XQuery</a></li>
			<li><a href="#">XLink</a></li>
			<li><a href="#">XPointer</a></li>
			<li><a href="#">DTD</a></li>
			<li><a href="#">Schema</a></li>
			<li><a href="#">XForms</a></li>
		</ul>
	</li>
	<li class="mainlevel">
		<a href="#">browsers<em></em>scripting</a><!--input an em tag as a space,IE is gread need-->
		<ul class="sub_nav_01">
			<span class="Triangle_con"></span>
			<li><a href="#">JavaScript</a></li>
			<li><a href="#">DHTML</a></li>
			<li><a href="#">VBScript</a></li>
			<li><a href="#">AJAX</a></li>
			<li><a href="#">jQuery</a></li>
			<li><a href="#">E4X</a></li>
			<li><a href="#">WMLScript</a></li>
		</ul>
	</li>
	<li class="mainlevel">
		<a href="#">server<em></em>scripting</a>
		<ul class="sub_nav_01">
			<span class="Triangle_con"></span>
			<li><a href="#">SQL</a></li>
			<li><a href="#">ASP</a></li>
			<li><a href="#">ADO</a></li>
			<li><a href="#">PHP</a></li>
		</ul>
	</li>
	<li class="mainlevel"><a href="#">dot<em></em>net</a></li>
	<li class="mainlevel"><a href="#">multimedia</a>
		<ul class="sub_nav_01">
			<span class="Triangle_con"></span>
			<li><a href="#">Media</a></li>
			<li><a href="#">SMIL</a></li>
			<li><a href="http://www.17sucai.com/" target="_blank">LEO</a></li>
		</ul>
	</li>
	</ul>
</div>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽:
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

湖北30选5开奖结果走势图表